گزارش سال ۱۴۰۰ تترلند
امید آن‌که این گزارش، چراغ راهی باشد برای روشن کردن مسیری که فعالان حوزه رمزارزها در آن قدم گذاشته‌اند.
روایت تصویری از گزارش سال ۱۴۰۰ تترلند
گزارش سال 1400 تترلند با ارائه اطلاعات و جزئیات موثر در رابطه با سازوکار تبادل تتر در ایران، به بررسی ابعاد تازه‌ای از وضعیت سکوهای تبادل رمزارزی کشور پرداخته است. گزارش جامع سالانه تترلند حاوی اطلاعات کاربردی بر مبنای آمار و ارقام قابل استناد است که طی فرآیند تحقیقات واحد بازاریابی تترلند تهیه شده است. گزارش تترلند در سال 1400 شامل ۶ فصل است و به موضوعات بسیار مهمی از جمله رشد ظرفیت تبادل رمز ارزی در ایران، عوامل گسترش روی آوردن به رمزارز در کشور، نحوه امنیت تراکنش‌ها در تترلند در شرایط تحریم و در خطر بودن دارایی ایرانیان، سهم بازار سکوهای تبادل رمز ارزی در ایران، سهم خرید و فروش تتر در تترلند و… پرداخته است.

گزارش سال ۱۴۰۰ تترلند در رسانه‌ها