Tetherland
Tetherland-TypographyTetherland-Logo

Simplicity is the ultimate intelligence

تکامل در لوگو، نمادی از هویت جدید تترلند

لوگو تترلند طی تحقیق و بررسی‌های انجام شده با توجه به شخصیت جدید برند طراحی شده است. این لوگو نمایان‌گر هویت تازه‌ برندی است که همچنان نشانه‌هایی از گذشته خود را به ارث برده است.

اردیبهشت 1401

اردیبهشت 1397

الهام از طبیعت، نمادی از قدرت و پایداری

استفاده از تصاویر الهام گرفته شده از طبیعت، نشان از ماهیت و اصالت تترلند و همچنین، ثبات و امنیت بالای این برند دارد. رنگ‌های منتخب با توجه به شخصیت شکل گرفته تترلند از گذشته و هویت جدید این برند، برگزیده شده‌اند.

HEX

#BEA064

RGB

190 160 100

HEX

#878787

RGB

135 135 135

HEX

#009B87

RGB

0 155 135

تصویر لوگو

تصاویر لوگو جدید و نماد تترلند در ادامه قابل دریافت هستند. این تصاویر در شش حالت، بصورت لوگو ساین، لوگو فارسی و لوگو انگلیسی قابل دریافت هستند.

تترلند
تترلند
تترلند