بازار تترلند
(بورس تتر ایران)
24 ساعت گذشته
آخرین معامله‌های بازار
نرخ
تعداد (تتر)
لیست سفارش‌ها
نرخ
تعداد (تتر)
آخرین معامله
معاملات من
نوع
تعداد (تتر)
نرخ
مبلغ کل
شیوه
درصد تکمیل
زمان
وضعیت
عملیات
برای ثبت سفارش و استفاده از تمامی امکانات تترلند
وارد
شوید.
یا
در کمتر از ۱۰ دقیقه
ثبت‌نام
کنید.