بازار تترلند
(بورس تتر ایران)
زمانتعداد(تتر)نرخ(تومان)
نرخ
تومان
تعداد
تتر
جمع کل
تومان
نرخ
تومان
تعداد
تتر
جمع کل
تومان
سفارش عادی
  • سفارش عادی
  • سفارش آنی
نرخ
تومان
تعداد
تتر
100٪75٪ 50٪25٪
جمع کل
تومان
نرخ
تعدادتتر
آخرین معامله
وضعیت سفارش‌ها
فروش0%
خرید0%
لیست سفارش‌ها
نرخ(تومان)
تعداد(تتر)
مبلغ کل
آخرین معامله
خریدوفروش
  • خریدوفروش
  • خرید
  • فروش
تعدادنرخ(تومان)مبلغ کل (تومان)نوعشیوهدرصد تکمیلزمانوضعیترسیدعملیات
برای ثبت سفارش و استفاده از تمامی امکانات تترلند
وارد
شوید.
یا
در کمتر از ۱۰ دقیقه
ثبت‌نام
کنید.