بازار تترلند
(بورس تتر ایران)
24 ساعت گذشته
آخرین معامله‌های بازار
نرخ
تعداد (تتر)
نرخ
0تومان
تعداد
تتر
٪ 0
دریافتی
0.00 تتر
نرخ
0تتر
تعداد
تتر
٪ 0
دریافتی
0 تومان
لیست سفارش‌ها
نرخ
تعداد (تتر)
آخرین معامله
معاملات من
نوع
تعداد (تتر)
نرخ
مبلغ کل
شیوه
درصد تکمیل
زمان
وضعیت
عملیات
برای ثبت سفارش و استفاده از تمامی امکانات تترلند
وارد
شوید.
یا
در کمتر از ۱۰ دقیقه
ثبت‌نام
کنید.