اخبار

با وجود کاهش حجم معاملات در تابستان۲۰۲۳، Coinbase زیان خود را مهار کرده است