اخبار

افزایش قیمت SOL ،LINK ،NEAR و THETA در پی توقف روند صعودی بیت کوین